مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

از شیرگیری بره و بزغاله در پرورش گوسفند