آدرس کارخانه: اصفهان
ابتدای اتوبان ذوب آهن، کلیشاد، میدان آبنیل، ناحیه صنعتی وزیرآباد، مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی
دریافت پیام: ۰۹۱۲۴۲۴۸۱۳۲
آدرس پستی: اصفهان، صندوق پستی ۱۳۴۱-۸۱۶۵۵
آدرس ایمیل: info[at]dastchinco.ir