مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

مصرف کنجاله کانولا (کنجاله کلزا) میزان تولید شیر در اوایل شیردهی را افزایش می دهد