مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

1 مرداد 1401

دامپزشکی گاو ( پیشگیری از کتوز ، بیماری کزاز ، خوراندن آغوز به گوساله با بطری یا با لوله مری؟ )

دامپزشکی گاو  و پرسش و پاسخهایی در رابطه با مشکلات گاوداری ها در باره خوراندن آغوز به گوساله با بطری یا با لوله مری ، بیماری کزاز ، پیشگیری از کتوز
10 تیر 1401

ازشیرگیری گوساله و موفقیت آن را ارزیابی کنید

ازشیرگیری گوساله و موفقیت آن مستلزم آن است که استحصال مواد مغذی از شیر به محصولات نهایی تخمیر شکمبه ای (پروتئین میکروبی و اسیدهای چرب فرار) تبدیل شود.
2 خرداد 1401

روزهای باز گاو شیری و عوامل تغذیه ای مؤثر بر آن

روزهای باز گاو شیری عبارت است از تعداد روزها از زمان زایش تا ایجاد آبستنی مجدد که برای یک دوره شیردهی ایده آل 90 روزه در نظر گرفته می شود.
18 اردیبهشت 1401

تغذیه با موننسین و اثر بر سوخت و ساز، تولیدمثل و سلامت گاو شیری (2)

تغذیه با موننسین در گاوهای شیری در طول دوره انتقال به کاهش درصد بروز کتوز، جابه جایی شیردان، ورم پستان و به طور کلی به بهبود سلامت گاو شیری منجر می شود.
15 اردیبهشت 1401

مصرف موننسین در جیره گاو شیری و اثر آن در عملکرد تولید گاوهای شیری (1)

مصرف موننسین در جیره گاو شیری باعث افزایش در تولید شیر و کاهش در ماده خشک مصرفی و در نتیجه افزایش بازده خوراک دام می گردد.
3 اردیبهشت 1401

اوج تولید شیر گاو را با 10 راهکار بهبود دهید

اوج تولید شیر گاو از نظر تولیدکنندگان به عنوان معیار موفقیت در تغذیه و مدیریت گاو ها در دوره خشکی و اوایل دوره شیردهی تعریف شده است.
2 اردیبهشت 1401

نشاسته جیره گاو های شیری

نشاسته جیره گاو های شیری پیش از زایش و پس از زایش از نظر میزان مصرف، بسته به میزان تولید شیر، اهداف پرورش و دیگر عوامل مدیریتی، جایگاه و گروه بندی متفاوت است.
17 دی 1400

فیبر مؤثر در تغذیه نشخوارکنندگان (peNDF)

فیبر مؤثر بخشی از فیبر است که دام را به جویدن خوراک تحریک می کند و با عواملی از قبیل اندازه قطعات علوفه خوراک دام مرتبط است.
16 دی 1400

آب مصرفی گاو شیری چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

آب مصرفی گاو شیری می تواند عناصر مهم را در حد نیاز و حتی بیش از حد مجاز به بدن دام منتقل کرده و عملکرد تولیدی و تولیدمثلی را تحت تأثیر خود قرار دهد.