مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

پرورش بز سانن و آلپاین (تاسیس و راه اندازی)