مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

تولید شیر بالا در گاوداری تحت تأثیر 3 عنصر تغذیه، ژنتیک و آسایش گاوها حاصل می شود