مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

آرتمیای دریاچه ارومیه برای پرورش میگو و ماهی