مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

آب مصرفی گاو شیری چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟