مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

دامپزشکی گاو 5. در 2 هفته گذشته 3 رأس از گاوهای ما دچار نفخ شدند و مردند. آیا …..