مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

تشخیص ورم پستان گاو شیری توسط کارکنان گاوداری