مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

بیماری تب شیر در گاوهای شکم دوم به بالا رایج تر است