مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

فروشگاه

روغن بذر گریپ فروت

قسمت مورد استفاده شده از گیاه : بذر گریپ فروت

نحوه فراوری : کلد پرس

کاربری : نرم کننده

فوائد : روغن بذر گریپ فروت

شماره پروانه ساخت سازمان غذا و دارو :  به زودی