مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

فروشگاه

روغن گلرنگ

قسمت مورد استفاده شده از گیاه : گلرنگ

نحوه فراوری : کلد پرس

کاربری : نرم کننده پوست

فوائد : روغن گلرنگ

شماره پروانه ساخت سازمان غذا و دارو :  به زودی