مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی | تولید خوراک دام و روغن های گیاهی خاص

فروشگاه

روغن بادام هندی

قسمت مورد استفاده شده از گیاه : مغز بادام هندی

نحوه فراوری : کلد پرس

کاربری : نرم کننده

فوائد : روغن بادام هندی

شماره پروانه ساخت سازمان غذا و دارو :  15/17790