تولید خوراک دام جهت گاوداری ها:

یکی از اقدامات مبتکرانه مجتمع صنایع تبدیلی دستچین در اختیار گذاشتن امکان تولید خوراک دام سنگین (خوراک مصرفی گاوداری های شیری) مطابق با فرمولاسیون مدیران، کارشناسان و مشاوران تغذیه واحدهای پرورشی است.

مدیران و کارشناسان واحدهای پرورشی آگاه هستند که هر واحد گاوداری ، ویژگی های اختصاصی خود را دارا می باشد. این اختصاصات عبارتند از: توانایی مالی گردش واحد، شرایط فصلی، علوفه خشبی ذخیره شده در گاوداری، تعداد و نوع دام موجود در گاوداری، (گوساله های شیرخوار، گوساله های در حال رشد، گوساله های نر، تلیسه ها، گاوهای انتظار زایش، گاوهای دوشا با توان متفاوت تولید شیر)، ویژگی جغرافیایی منطقه و حتی کیفیت آب مصرفی گاوداری.

تولید خوراک دام سنگین ، بیش از 10 نوع کنسانتره گاو شیری

نتیجه توازن و تناسب دائمی جیره ها موجب بهبود عملکرد تولید در گروه های مختلف دام موجود در گاوداری می گردد.

بر این اساس و برای آنکه نهایت بهره وری در یک گاوداری حاصل شود، تولید خوراک دام مصرفی هر گاوداری باید متفاوت و با توجه به ویژگی های همان گاوداری طراحی، فرموله و مصرف گردد. این همان فرصتی است که توسط مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی در اختیار واحدهای پرورشی قرار داده شده است. به این ترتیب کارشناسان، مشاوران و مدیران هر گاوداری می توانند اطلاعات و نتایج به دست آمده را به صورت روزانه یا هفتگی به کارشناس این مجتمع انتقال دهند. به دنبال آن و در همین راستا طی تبادل نظرهایی که بین مدیریت گاوداری و کارشناسان تغذیه مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی صورت می گیرد، بلافاصله نسبت به تغییر فرمولاسیون و تولید خوراک دام جدید، مطابق با نیازهای جدید غذایی هر یک از گروه های دامی اقدامات لازم انجام می گیرد. در نتیجه متناسب با هر تغییر جدید در راندمان تولیدات گاوداری، ارزش غذایی خوراک دام  مورد نظر نیز از نظر میزان انرژی و پروتئین مورد نیاز متوازن می گردد.

تولید خوراک دام سنگین ، بیش از 10 نوع کنسانتره گاو شیری

با ادامه برنامه خوراندن جیره های دائماً متوازن شده، سلامتی گله، یکنواختی رشد و تولید، بهبود راندمان تولیدمثلی، صرفه جویی در هزینه های خوراک، کاهش مصرف داروها جهت درمان بیماریهای متابولیکی و تولیدمثلی در کوتاه مدت حاصل شده و افزایش درآمد به ازای هر رأس دام حاصل می گردد.

نتیجه توازن و تناسب دائمی جیره ها موجب بهبود عملکرد تولید در گروه های مختلف دام موجود در گاوداری می گردد. با ادامه برنامه خوراندن جیره های دائماً متوازن شده، سلامتی گله، یکنواختی رشد و تولید، بهبود راندمان تولیدمثلی، صرفه جویی در هزینه های خوراک، کاهش مصرف داروها جهت درمان بیماریهای متابولیکی و تولیدمثلی در کوتاه مدت حاصل شده و افزایش درآمد به ازای هر رأس دام حاصل می گردد. در نهایت، خواسته دامدار که رشد اقتصاد گاوداری است، حاصل می گردد.

تولید خوراک دام

ثبات عملکرد دام ها به سلامت یکنواخت گله، صرفه جویی در هزینه های خوراک دام و هزینه های دامپزشکی و درمان در میان مدت و دراز مدت ختم می گردد و در نهایت، خواسته دامدار که رشد اقتصاد گاوداری است، حاصل می گردد.

تولید خوراک دام سنگین در مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی به صورت کنسانتره پلت شده و با رعایت الزامات و دستورالعمل های بهداشتی صادره از جانب سازمان دامپزشکی انجام می گردد. فرآیند تولید خوراک دام در کارخانه از مرحله ورود مواد اولیه تا پایان تولید، بسته بندی و ارسال محصول نهایی به مراکز مصرف، تحت نظارت دکتر دامپزشک و ناظر سازمان دامپزشکی قرار دارد.

فرآیند تولید خوراک دام در کارخانه

1- ورود مواد اولیه به کارخانه تولید خوراک دام . در مرحله اول محموله مواد اولیه حمل شده از مبادی بارگیری پس از رسیدن به کارخانه مورد بازرسی ظاهری و معاینه اولیه قرار می گیرند. در مرحله دوم و پس از حصول اطمینان از کیفیت ظاهری دستور تخلیه محموله صادر می گردد. چنانچه محموله مورد نظر در معاینات اولیه مشکوک به نظر برسد محموله قرنطینه می گردد. در ادامه این مرحله بلافاصله از محموله نمونه برداری شده و توسط واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه در کوتاه ترین زمان مورد آزمایش قرار می گیرد. پس از اعلام نظر و تأئید آزمایشگاه در مورد سلامت کیفی ماده اولیه، دستور تخلیه محموله صادر می گردد.

تولید خوراک دام سنگین

پس از اعلام نظر و تأئید آزمایشگاه در مورد سلامت کیفی مواد اولیه، دستور تخلیه محموله صادر می گردد.

2- مواد اولیه تخلیه و به انبارهای کارخانه انتقال داده می شوند.

3- برای تولید خوراک دام ، مواد اولیه مطابق با فرمول های صادر شده توسط کارشناسان تغذیه، به طور دقیق توزین می گردند، سپس به قسمت آسیاب انتقال داده شده و مواد اولیه به ذرات ریز تبدیل می گردند. در مرحله بعد عملیات اختلاط و همگن سازی مواد اولیه صورت می گیرد. سپس مواد جهت تزریق بخار به منظور میکرب زدایی و پخت، به قسمت کاندیشنینگ انتقال یافته و با اضافه شدن پلت بایندر، از دستگاه پلت ساز عبور می نمایند و در آخرین مرحله در قسمت مخصوصی تحت جریان شدید هوای خشک قرار گرفته، قطعات پلت، رطوبت زدایی و خنک می گردند.

4- محصول نهایی خط تولید خوراک دام به صورت کنسانتره پلت (توده های فشرده شده فشنگی) به سیلوهای نگهداری محصول انتقال داده می شود.

تولید خوراک دام سنگین

محصول نهایی خط تولید خوراک دام به صورت کنسانتره پلت (توده های فشرده شده فشنگی) به سیلوهای نگهداری محصول انتقال داده می شود

5- با آغاز فرآیند کیسه گیری، به صورت متناوب از محصول تولید شده نمونه برداری شده و جهت آزمایش کنترل کیفیت به آزمایشگاه کارخانه تحویل داده می شوند.

6- در آخرین مرحله تولید خوراک دام ، محصول نهایی در کیسه بسته بندی شده و پس از درج شماره و تاریخ تولید بر روی آنها، بارگیری و به مقصد مراکز مصرف ارسال می گردد.