تولید خوراک دام سبک در مجتمع صنایع تبدیلی دستچین عالی به صورت کنسانتره پلت شده و با رعایت الزامات و دستورالعمل های بهداشتی صادره از جانب سازمان دامپزشکی انجام می گردد. فرآیند تولید در کارخانه از مرحله ورود مواد اولیه تا پایان تولید، بسته بندی و ارسال محصول نهایی به مراکز مصرف، تحت نظارت دکتر دامپزشک و ناظر سازمان دامپزشکی قرار دارد.

فرآیند تولید خوراک دام سبک در کارخانه

  1. ورود مواد اولیه به کارخانه تولید خوراک دام . در این مرحله، مواد اولیه ابتدا نمونه برداری شده و به واحد آزمایشگاه تحویل داده می شوند تا از نظر سلامت و بهداشت مورد پایش و آزمایش قرار گیرند.
  2. مواد اولیه تخلیه و به انبارهای کارخانه انتقال داده می شوند.
  3. مواد اولیه مطابق با فرمول های صادر شده توسط کارشناسان تغذیه، به طور دقیق توزین می گردند، سپس به قسمت آسیاب انتقال داده شده و مواد اولیه به ذرات ریز تبدیل می گردند. در مرحله بعد عملیات اختلاط و همگن سازی مواد اولیه صورت می گیرد. سپس مواد جهت تزریق بخار به منظور میکرب زدایی و پخت، به قسمت کاندیشنینگ انتقال یافته و با اضافه شدن بایندر، از دستگاه پلت ساز عبور می نمایند و در آخرین مرحله در قسمت مخصوصی تحت جریان شدید هوا قرار گرفته، خشک و خنک سازی می گردند.
  4. محصول نهایی به صورت کنسانتره پلت (توده های فشرده شده فشنگی) به سیلوهای نگهداری انتقال داده می شوند.
  5. در آخرین مرحله، خوراک دام در کیسه بسته بندی شده و پس از درج شماره و تاریخ تولید بر روی آنها، بارگیری و به مقصد مراکز مصرف ارسال می گردند.