کنسانتره گوسفند پرواری

حاوی : جو، ذرت، کنجاله های پروتئینه، سبوس، ملاس چغندر، ریز مغذی‌های ویتامینه و درمانی

نکته : به این غذا فقط کاه و یونجه اضافه کنید

  • بازار هدف : دامداری‌های صنعتی و سنتی

  • قیمت هر کیلو : 1200 تومان