برای سوددهی پرواربندی گوسفند رعایت این نکات را به خاطر داشته باشید

توصیه هایی در پرواربندی گوسفند که چنانچه پرواربندان گوسفند به درستی آنها را رعایت کنند دامپرورانی موفق محسوب خواهند گشت. استفاده از دامهای جوان جهت پرواربندی مقرون به صرفه تر از دامهای پیر است. قبل از. بیشتر بخوانید
برای سوددهی پرواربندی گوسفند رعایت این نکات را به خاطر داشته باشید

ضرورت تغییر روش دامداران مناطق روستایی در مدیریت تغذیه دامداری

۰۲ تیر

ضرورت تغییر روش دامداران مناطق روستایی در مدیریت تغذیه دامداری

طی دهه گذشته، وقوع دوره خشکسالی گسترده و همزمانی آن با شرایط بد اقتصادی ناشی از تحریمهای اقتصادی توسط دشمنان این سرزمین باعث گردیده تا عرصه بر صنعت دامپروری کشور بسیار تنگ شده و تعداد زیادی. بیشتر بخوانید